Empty content
Quý Bà Cảnh Sát - Phần 2

Quý Bà Cảnh Sát - Phần 2

  • SD
Quý Bà Cảnh Sát phần 2 tiếp tục là câu chuyện về một nữ cảnh sát ưu tú đã hoàn thành việc đào tạo ở nước ngoài tại FBI (Mỹ) và quay trở lại Hàn Quốc làm việc. Bộ phim lột tả sự khó khăn của các nữ cảnh sát ở Hàn Quốc khi vừa chịu gánh nặng gia đình vừa chịu gánh nặng về công việc. ... Xem thêm
3.63.6

171 lượt đánh giá