Patch Adams

PATCH ADAMS

0 lượt xem

Patch Adams

Hunter 'Patch' Adams từng ở viện tâm thần...quyết định ghi danh vào trường y...để học làm bác sĩ trong thập kỷ 1970.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image