ONE: NextGen II - Fullfight

0 lượt xem

ONE: NextGen II - Fullfight

Saemapetch khao khát muốn giành lấy chiếc đai ONE Muay Thái hạng Bantamweight nhưng trước mắt là một cuộc tỉ thí khó nhằn.

Bình luận

Dota

trận cuối hay, knockout kỹ thuật

10 tháng trước

Chú chim nhỏ

K**** thật

10 tháng trước
shortened Image