Nỗi Đau Ngục Tù - Phần 2

0 lượt xem

Nỗi Đau Ngục Tù - Phần 2

Kee ( Ngô Trấn Vũ) nghiện đánh bạ đến mức hoang tưởng và tất cả những mối quan tấm khác trong cuộc sống, kê cả bạn gái anh ta đều chỉ ở vị trí thứ hai
shortened Image