Người Thu Thuế

THE TAX COLLECTOR

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 13/08

Người Thu Thuế

David và Creeper là “người thu thuế” cho một trùm tội phạm tên là Phù thủy, nhưng khi kẻ thù của của ông ta trở lại, David nhận ra mình phải bảo vệ thứ quan trọng nhất với anh - gia đình.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image