Người Gan Dạ
Người Gan Dạ
00:00
00:00

Người Gan Dạ

0 lượt xem

Người Gan Dạ

Một anh chàng xã hội đen hoàn lương tỉnh lại trong bệnh viện sau khi bị bắn vào đầu, và nhận ra rằng giờ mình có khả năng nhìn thấy ma.

Danh sách tập