VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vạn Thiến

Vạn Thiến

Vạn Thiến: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Trường Săn

Từng vào tù vì kinh doanh trái phép đến khánh kiệt nhưng bằng tính kiên trì Thu Đông dựng lại sự nghiệp thành người có địa vị cao trong xã hội

Đại Đường Vinh Diệu

Thời kỳ loạn lạc, phi tần Trân Châu nguyện ở lại Trường An cùng bách tính vượt qua gian khó. Tài trí, đức độ của nàng đã khiến hoàng đế cả đời không thể quên.