shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Valeriya Shkirando

Valeriya Shkirando

Valeriya Shkirando: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Siêu Chiến Binh

Nga thành lập một tổ chức gồm những người được cải tạo gen thành chiến binh bất bại bảo vệ đất nước trước cuộc chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ