shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tuyên Ngôn

Tuyên Ngôn

Tuyên Ngôn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Thượng Cổ Mật Ước - 01 - Hỗ Diệu Chi - Ngô Lỗi - Tống Tổ Nhi - Vương Tuấn Khải - Tuyên Ngôn - Quách Tuấn Thần

Thượng Cổ Mật Ước

Thượng Cổ Mật Ước lấy bối cảnh thời thượng cổ, cửu anh loạn thế, ngũ quan kim mộc thủy hỏa thổ cùng nhau đánh bại kẻ thù.