NGHỆ SĨ

Hiển thị
Trương Vĩ Chân

Trương Vĩ Chân

Đạo diễn
Trung Quốc
Người Phụ Nữ Khác - 01 - Trương Vĩ Chân - Tần Hạo – Lâm Y Thần

Người Phụ Nữ Khác

Một sinh viên mới tốt nghiệp nhận công việc làm tình nhân" và phải học cách sống với sự tội lỗi và dục vọng khi chơi trò chơi tình ái nguy hiểm vì tiền."