VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Hiếu Chính

Trương Hiếu Chính

Trương Hiếu Chính: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Đài Loan

Độc Cô Hoàng Hậu

Độc Cô Già La ở cạnh Dương Kiên từ ngày còn cơ hàn, một lòng phò tá Dương Kiên lên ngôi hoàng đế, lập ra triều đại nhà Tùy hưng thịnh.