shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trương Dao

Trương Dao

Trương Dao: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thanh Nang Truyện

Mộc Tinh Trần xuất thân từ tộc Thần Mộc – có lịch sử nhiều đời nghiên cứu y thuật. Một lần Mộc Tinh Trần cứu được tiểu thư thế gia y dược Diệp Vân Thường.

Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh 

Chuyện tình Hậu duệ mặt trời phiên bản Trung quốc giữa chàng quân nhân Khắc Lũy và cô bác sĩ Mễ Kha luôn sát cánh cùng nhau trong nguy hiểm