shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Ý Hàm

Trần Ý Hàm

Trần Ý Hàm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan
Tuổi Thanh Xuân - 01 - Kiều Nhậm Lương - Lý Dịch Phong - Trần Ý Hàm - Giang Khải Đồng

Tuổi Thanh Xuân

Tuổi thanh xuân kể về 4 người bạn thân cố gắng tiến lên trong công việc và cuộc sống, đặc biệt là trong thế giới thời trang.