shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Bách Lâm

Trần Bách Lâm

Trần Bách Lâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Vạn Vạn Không Ngờ Tới

Vương Đại Chùy tự xưng là Yêu vương bản địa nhưng khi gặp Đường Tăng và các đồ đệ, vận mệnh của hắn xảy ra những biến động vạn vạn không ngờ tới.

Kungfu Bóng Rổ

Một thanh niên bị bỏ rơi từ nhỏ sử dụng tài năng võ thuật để tham gia vào đội bóng rổ với mong ước tìm lại bố mẹ ruột.