shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Mẫn Dương

Tạ Mẫn Dương

Tạ Mẫn Dương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Châu Á

Tiểu Nương Tử

Một cô gái Hoa Kiều mồ côi ở Singapore không chịu đầu hàng số phận, tạo ra phong ba bão táp cho gia đình cô trong nhiều thế hệ.