VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quách Phẩm Siêu

Quách Phẩm Siêu

Quách Phẩm Siêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan

Tương Dạ - Ever Night 1

Một hành trình gột rửa nỗi oan gia tộc của Ninh Khiết cùng chuyện tình cảm động giữa chàng và Tang Tang. Phim có kỹ xảo mang tầm điện ảnh

Tương Dạ 2 - Ever Night 2

Tên lưu manh Ninh Khuyết giờ đây đã trưởng thành, quyết chiến sinh tử với bất kỳ ai để bảo vệ tiểu nữ Tang Tang khỏi sự truy sát của thiên hạ