VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phạm Văn Phương

Phạm Văn Phương

Phạm Văn Phương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Kẻ Thế Vai

Phim kể về bước ngoặt đổi đời của Lập Uy và bí mật đằng sau nó. Phim còn có sự tham gia của bộ đôi kỳ cựu Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương