shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Duy

Nguyễn Quốc Duy

Nguyễn Quốc Duy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam
Kung Fu Phở - 01 - Nguyễn Quốc Duy - Diễm My 9x - Hoàng Phúc - Mỹ Duyên

Kung Fu Phở

Kung Fu Phở kể về ân oán giữa Vũ Gia và Cồ Gia trong quá khứ khi tranh giành tình yêu của tiểu thư Vân Nhi và bí kíp nấu phở gia truyền.