shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Marcel Sarmiento

Marcel Sarmiento

Marcel Sarmiento: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

Totem

Khi một người góa vợ đưa bạn gái về ở cùng, con gái anh chưa quen với việc đó và một thế lực siêu nhiên xuất hiện.