shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Luke Holland

Luke Holland

Luke Holland: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ
Lời Trần Tình Cuối Cùng - 01 - Luke Holland

Lời Trần Tình Cuối Cùng

Chân dung thế hệ cuối cùng còn sống từ thời Đệ tam Đế chế của Hitler trong những cuộc phỏng vấn chưa từng thấy cho đến nay, dấy lên câu hỏi cốt lõi về vai trò của họ trong tội ác lớn nhất lịch sử nhân loại.