shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lê Minh

Lê Minh

Lê Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thần Bài 3: Thiếu Niên Thần Bài

Tiếp nối thành công của loạt phim Thần bài, phần 3 là cuốn tiền truyện kể lại tuổi trẻ hào hoa của thiếu niên thần bài Cao Tiến. Lê Minh vào vai chính

Tương Dạ - Ever Night 1

Một hành trình gột rửa nỗi oan gia tộc của Ninh Khiết cùng chuyện tình cảm động giữa chàng và Tang Tang. Phim có kỹ xảo mang tầm điện ảnh