VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lan Siêu

Lan Siêu

Lan Siêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Lưỡng Bất Nghi

Là con gái nhà võ, không giỏi cầm kỳ thi họa nên hoàng hậu bị vua lạnh nhạt. Cho đến khi bị hoán đổi thân xác của nhau, cả hai gỡ bỏ mọi hiểu lầm và yêu nhau.