shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Kenny Wormald

Kenny Wormald

Kenny Wormald: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Nhảy Múa Tự Do - 01 - Craig Brewer - Kenny Wormald - Julianne Hough

Nhảy Múa Tự Do

Một chàng trai thành phố chuyển đến một thị trấn nhỏ nơi mà nhạc rock’n’roll và nhảy nhót bị cấm đoán, và sự chống đối của anh đã làm cộng đồng đảo loạn.