shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ KaDee Strickland

KaDee Strickland

KaDee Strickland: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Mãng Xà Nam Mỹ 2: Săn Lùng Huyết Lan - 01 - Dwight H. Little - Johnny Messner - KaDee Strickland - Matthew Marsden - Nicholas Gonzalez

Mãng Xà Nam Mỹ 2: Săn Lùng Huyết Lan

Săn Lùng Huyết Lan trong loạt Mãng xà Nam mỹ. Một nhóm khoa học đến đảo Borneo tìm loài hoa quý giúp trường sinh bất lão không biết đây là lãnh thổ loài trăn chuyên ăn thịt người