shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Jacob Elordi

Jacob Elordi

Jacob Elordi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Âu Mỹ

Lâng Lâng: Mặc Xác Ai Không Phải Là Cá Giọt Nước

Phần hai của phần phim đặc biệt thuộc series Lâng lâng, tập trung vào những suy nghĩ của Jules.