shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Faizon Love

Faizon Love

Faizon Love: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Bia Đỡ Đạn Phần 2 - 01 - Don Michael Paul - Cassie Clare – Faizon Love – Pearl Thusi

Bia Đỡ Đạn Phần 2

Đặc vụ Jack Carter và tên tội phạm Archie Moses phải tìm cách sống sót trong lúc phá tan âm mưu rửa tiền quốc tế trị giá hàng triệu USD.