VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dương Di

Dương Di

Dương Di: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Sức Mạnh Tình Thân

Sau bao năm vất vả, vợ chồng Tiếu Hà và Thái Tổ gầy dựng được tiệm bánh Gia Hảo Nguyệt Viên nổi tiếng. Cũng từ đây, những biến cố lớn xuất hiện.