VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đổng Khiết

Đổng Khiết

Đổng Khiết: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Báu Vật Của Cha

Người cha họ Phòng gà trống nuôi con nhưng ba người con của ông quá vô tâm. Sau nhiều sóng gió, chúng nhận ra tình yêu bao la của cha