shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Dom Hetrakul

Dom Hetrakul

Dom Hetrakul: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Thái Lan
Bangkok Hiểm Nguy - 01 - Bành Thuận – Bàng Phát - Dom Hetrakul – Nicolas Cage – Dương Thái Ni – Shahkrit Yamnarm

Bangkok Hiểm Nguy

Cuộc sống của một sát thủ ẩn danh có bước ngoặt bất ngờ khi đến Thái Lan để thực hiện một loạt vụ ám sát theo hợp đồng.