VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ David Mandel

David Mandel

David Mandel: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ

Đội Đặc Nhiệm Bí Mật Nhà Trắng

Dựa trên các sự kiện có thật, bộ phim theo chân E. Howard Hunt và G. Gordon Liddy, hai kẻ cuồng tín lạc lối tin rằng họ đang phạm tội để cứu vớt nước Mỹ.