shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Chu Nhân

Chu Nhân

Chu Nhân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á
Bá Vương Gian Xảo - 01 - Trần Bách Tường – Chu Nhân – Diêu Nhạc Di – Lôi Tụng Đức

Bá Vương Gian Xảo

Bộ phim hài của đạo diễn Vương Tinh,kể về một nhân viên văn phòng nhút nhát thuê chuyên gia lừa bịp để giúp anh cưa đổ cô gái trong mơ của mình.