shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chris Marquette

Chris Marquette

Chris Marquette: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Đơn Giản Chỉ Là Bạn

Chris Brander phải lòng cô bạn cùng lớp Jamie nhưng Jamie chỉ muốn làm bạn. Nhiều năm sau hai người vô tình gặp lại, liệu họ có thể yêu nhau?