shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Buakaw Banchamek

Buakaw Banchamek

Buakaw Banchamek: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Võ sĩ Muay
Thái Lan
Huyền Thoại Người Anh Hùng Kiếm Gãy - 01 - Bin Bunluerit - Buakaw Banchamek - Phutharit Prombandal

Huyền Thoại Người Anh Hùng Kiếm Gãy

Từ một chàng trai trẻ bỏ trốn trở thành chiến binh mạnh nhất, Thongdee, một chiến binh huyền thoại với kĩ năng Muay Thái và kiếm thoạt vô song, anh đã chiến đấu vì tự do của người dân quê hương mình.