shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Billy Drago

Billy Drago

Billy Drago: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Những Cơn Chấn Động Phần 4: Huyền Thoại Bắt Đầu - 01 - S. S. Wilson - Michael Gross – Billy Drago – Sara Botsford

Những Cơn Chấn Động Phần 4: Huyền Thoại Bắt Đầu

Phần tiền truyện của bộ phim Những cơn chấn động, trong đó những người sáng lập đã bảo vệ thung lũng Rejection khỏi bọn graboids.