shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Alexander Ludwig

Alexander Ludwig

Alexander Ludwig: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games

Ở đấu trường này, sinh mạng của một người lại là trò tiêu khiển cho người khác. Chỉ người mưu trí và gan dạ nhất mới có thể sống sót ra khỏi đây