Ngày Thanh Trừng: Hỗn Loạn

THE PURGE: ANARCHY

0 lượt xem

Ngày Thanh Trừng: Hỗn Loạn

Quy mô của Ngày thanh trừng nâng lên trong phần 2 khi một nhóm người phải tìm cách sống sót khi bị đẩy ra đường.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image