Nàng Viết Giáng Sinh

CHRISTMAS SHE WROTE

0 lượt xem

Nàng Viết Giáng Sinh

Kaleigh bị sa thải bởi tổng biên tập mới của tòa báo và trở về nhà chị gái ở Tahoe, để phụ giúp cửa hàng bánh khi Giáng sinh đang đến gần. Nhưng vị tổng biên tập lại xuất hiện để sửa sai.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image