Nàng Viết Giáng Sinh

CHRISTMAS SHE WROTE

0 lượt xem

Nàng Viết Giáng Sinh

Kaleigh bị sa thải bởi tổng biên tập mới của tòa báo và trở về nhà chị gái ở Tahoe, để phụ giúp cửa hàng bánh khi Giáng sinh đang đến gần. Nhưng vị tổng biên tập lại xuất hiện để sửa sai.

Bình luận

090***144

cuộc sống nhiều thăng trầm, và con người trưởng thành, tốt hơn nhờ cái nhìn tích cực về tương lai và nỗ lực không ngừng vì viêc đó. nhẹ nhàng cho dịp giáng sinh

16 ngày trước
shortened Image