Mật Mã Sống Còn

Babylon A.D.

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 29/09

Mật Mã Sống Còn

Đảm nhận vai diễn chàng lính đánh thuê Toorop với nhiệm vụ đem một gói hàng đặc biệt từ Đông Âu đến New York ở một tương lai xa khi con người bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống vệ tinh điện tử. Toorop sẽ đi đến cùng của cuộc hành trình hay rời bỏ để giữ lại tính mạng cho mình.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image