Lời Trần Tình Cuối Cùng

FINAL ACCOUNT

0 lượt xem

Lời Trần Tình Cuối Cùng

Chân dung thế hệ cuối cùng còn sống từ thời Đệ tam Đế chế của Hitler trong những cuộc phỏng vấn chưa từng thấy cho đến nay, dấy lên câu hỏi cốt lõi về vai trò của họ trong tội ác lớn nhất lịch sử nhân loại.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image