Lời Nguyền

JU-ON: THE GRUDGE

0 lượt xem

Lời Nguyền

Một căn nhà bị nguyền rủa ở Tokyo có linh hồn hai mẹ con giết tất cả những người bước vào đó, không có ngoại lệ. Tất cả những người tội nghiệp và không may mắn bước vào đó đều hoàn toàn bị diệt vong.

Bình luận

Đình Long

Đình Long

xem nổi hết da gà

8 tháng trước

036***369

ghê quá

10 tháng trước
shortened Image