Lego Những Nữ Siêu Anh Hùng DC: Nữ Thần Thiên Hà

LEGO DC SUPER HERO GIRLS: GALACTIC WONDER

0 lượt xem

Lego Những Nữ Siêu Anh Hùng DC: Nữ Thần Thiên Hà

Nữ hoàng Hippolyta không hài lòng với thành tích của Nữ Thần Chiến Binh và yêu cầu cô quay về học ở Themyscira. Tạm bỏ ra khỏi đầu rắc rối này, cô cùng Cô Gái Dơi và Nữ Siêu Nhân đi điều tra về kế hoạch của Lena Luthor và Eclipso.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image