Last Madame

LAST MADAME S1

0 lượt xem

Last Madame

Một nhân viên ngân hàng thành công nhưng lạnh lùng ở Hong Kong (TQ) trở lại Singapore để quyết định số phận căn nhà cô được thừa kế từ bà cố, nhưng lại khám phá ra một lịch sử đầy phức tạp và gây tranh cãi.

Danh sách tập

Bình luận

093***339

không ấn tượng với diễn xuất của cặp ở hiện đại lắm nhưng thanh tra và madame đẹp quá hiuhiu

7 tháng trước

093***127

hay

12 tháng trước
shortened Image