Huyền Thoại Giải Đấu Sinh Tử: Cuộc Chiến Giữa Các Thế Giới

MORTAL KOMBAT LEGENDS: BATTLE OF THE REALMS

0 lượt xem

Huyền Thoại Giải Đấu Sinh Tử: Cuộc Chiến Giữa Các Thế Giới

Những người hùng của Trái đất phải du hành đến Ngoại giới và chiến đấu vì tồn vong của quê nhà đang bị Shao Kahn xâm lăng trong giải đấu sinh tử cuối cùng.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image