Hung Thủ Biến Mất

Hung Thủ Biến Mất

The Vanished Murderer

0 lượt xem

Hung Thủ Biến Mất

Ngân hàng lần lượt đóng cửa, rất nhiều người thất nghiệp lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhiều vụ tự tử kỳ lạ liên tiếp xảy ra giống như ám chỉ đến một bí mật to lớn phía sau.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!