Xem Hoàng Phi Hồng: Thiết Kê Đấu Ngô Công của Hồng Kông có sự tham gia của Trương Mẫn, Trương Vệ Kiện, Viên Vịnh Nghi, Lý Liên Kiệt. Thuộc thể loại: Phim lẻ
Hoàng Phi Hồng: Thiết Kê Đấu Ngô Công - 01 - Viên Hòa Bình – Vương Tinh - Trương Vệ Kiện – Lý Liên Kiệt – Viên Vịnh Nghi – Trương Mẫn
Hoàng Phi Hồng: Thiết Kê Đấu Ngô Công - 01 - Viên Hòa Bình – Vương Tinh - Trương Vệ Kiện – Lý Liên Kiệt – Viên Vịnh Nghi – Trương Mẫn

Hoàng Phi Hồng: Thiết Kê Đấu Ngô Công

​Phật Sơn liên tiếp xảy ra những vụ mất tích của các cô gái trẻ khiến người dân lo lắng không yên. Phi Hồng và các đệ tử Bảo Chi Lâm lên một kế hoạch giăng bẫy để bọn bắt cóc lộ mặt.

Hoàng Phi Hồng: Thiết Kê Đấu Ngô Công

00:00
00:00
}