Hiện Thân Của Hỗn Loạn

CHAOS WALKING

0 lượt xem

Hiện Thân Của Hỗn Loạn

Một đôi bạn đồng hành bước vào hành trình gian nan trên hành tinh xa lạ khi họ phải trốn thoát khỏi thực tại mà mọi suy nghĩ đều bị người khác nghe và thấy được.

Bình luận

kelvin1601

hi

3 tháng trước
shortened Image