Xem Hạo Lan Truyện - 62 Tập của Trung Quốc có sự tham gia của Nhiếp Viễn, Hải Linh, Ninh Tịnh, Mao Tử Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn. Thuộc thể loại: Phim bộ
Hạo Lan Truyện - 01 - Ninh Tịnh – Mao Tử Tuấn – Ngô Cẩn Ngôn – Hải Linh – Nhiếp Viễn
Hạo Lan Truyện - 01 - Ninh Tịnh – Mao Tử Tuấn – Ngô Cẩn Ngôn – Hải Linh – Nhiếp Viễn

Hạo Lan Truyện

Hạo Lan Truyện chủ yếu kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước giúp đỡ chính nghĩa trợ giúp nhà Tần lên ngôi vua. Lý Hạo Lan, con gái Ngự sử Hàm Đan - Lý Hách, do bị mẹ kế hãm hại lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, không còn cách nào khác phải lưu lạc đầu khắp nơi, sau đó còn bị bán đi, bị Lã Bất Vi khi đó còn là một thương nhân thuộc tầng lớp thấp kém gặp phải và mua về. Lã Bất Vi đem Lý Hạo Lan dâng tặng cho Tần Vương Tần Dị Nhân khi đó đang làm con tin ở nước Triệu.

Hạo Lan Truyện

00:00
00:00
}