Hà Nội thu hút gần 2,53 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội thu hút gần 2,53 tỷ USD vốn FDI

0 lượt xem

Hà Nội thu hút gần 2,53 tỷ USD vốn FDI

Theo báo cáo thống kê 9 thángđầu năm 2023, Hà Nội đã thu hút ước đạt 2,53 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!