Gu thời trang không-thể-hiểu-nổi của Huỳnh Lập

0 lượt xem

Gu thời trang không-thể-hiểu-nổi của Huỳnh Lập

Hậu trường Giọng Ca Bí Ẩn náo nhiệt hơn khi câu chuyện về trang phục của ba người đàn ông: Huỳnh Lập, Don Nguyễn, Quốc Khánh được bóc mẽ. Cụ thể "Pháp sư mù" Huỳnh Lập chê Quốc Khánh mất nhận thức về cân nặng khi lựa chọn trang phục màu trắng và với ý định đổi áo khoác cho nhau thì Huỳnh Lập mới tá hỏa ra thiết kế "dị" của áo mình, có khoác nhưng không khoác thế này thì làm sao mà cởi? Chỉ mỗi Don Nguyễn là có nghiên cứu chương trình mặc trang phục rất ư là liên quan.

Bình luận

Huỳnh Như

Huỳnh Như

Cái Áo của Lập rất chi là đặt biệt 😂😂

24 tháng trước
shortened Image