Greenland

GREENLAND

0 lượt xem

Greenland

Một gia đình ba người phải đấu tranh để sinh tồn khi một thiên thạch đủ sức hủy diệt Trái đất đang lao đến. Họ bước vào hành trình hiểm nghèo đến nơi duy nhất có hi vọng sống sót.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image